Klaus M, Borch
Indehaver af praksis
Anciennitet som praktiserende læge
Speciale i almen medicin